Bàner
Home Casos d'èxit

El Servei d’Informàtica de la UAB decideix iniciar un projecte d’adopció de bones pràctiques basades en el model de referència ITIL® amb un doble objectiu, per un costat, millorar l’entrega de la qualitat dels serveis que està oferint als seus clients i, per un altre, aprofitar la introducció de l’orientació a processos proposada pel model, per optimitzar la seva organització interna de l'àrea.

Llegiu-ne més...
 

El departament de Sistemes d’Informació d’Applus s’enfrontava a un projecte d’insourcing, a on, personal procedent d’una empresa externa que donava servei a un client d’Applus, passava a integrar-se en el propi departament. Aquest projecte implicava no només la unificació e un únic centre de tot el personal, sinó evidentment la unificació de processos de treball, procediments i eines utilitzades.

L’empresa externa estava familiaritzada amb l’ús d’eines basades en l’estàndard ITIL®, que a més deixarien d’utilitzar. El departament d’Applus es va proposar l’adquisició d’una nova eina comuna per a tots, però abans volia disposar d’un mapa de processos adequat per saber exactament quines prestacions i requeriments havia de tenir l’eina. Per això es va posar en contacte amb Artic Consultors per què l’ajudés a traçar el mapa de processos existents, la conscienciació i la formació del personal en l’estàndard ITIL®, i la creació de recomanacions per a l’adquisició de l’eina.

Llegiu-ne més...
 

L’Oficina de Projectes de Telefonica del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona té davant seu un projecte novetós consistent en l’entrega integral dels serveis TIC a les empreses allotjades al Parc Empresarial de Girona. Aquest Parc ha contractat de manera íntegra els serveis a OPT, de manera que les empreses allotjades s’obliguen a utilitzar aquests serveis.

Amb l’ànim d’estar segurs d’estar oferint serveis d’alta qualitat, OPT sol·licita a Artic Consultors l’assessorament per poder lliurar al Parc Empresarial un informe que contingui els resultats de l’auditoria de la situació real respecte del que proposa el model ITIL®.

Llegiu-ne més...