Bàner

El departament de Sistemes d’Informació d’Applus s’enfrontava a un projecte d’insourcing, a on, personal procedent d’una empresa externa que donava servei a un client d’Applus, passava a integrar-se en el propi departament. Aquest projecte implicava no només la unificació e un únic centre de tot el personal, sinó evidentment la unificació de processos de treball, procediments i eines utilitzades.

L’empresa externa estava familiaritzada amb l’ús d’eines basades en l’estàndard ITIL®, que a més deixarien d’utilitzar. El departament d’Applus es va proposar l’adquisició d’una nova eina comuna per a tots, però abans volia disposar d’un mapa de processos adequat per saber exactament quines prestacions i requeriments havia de tenir l’eina. Per això es va posar en contacte amb Artic Consultors per què l’ajudés a traçar el mapa de processos existents, la conscienciació i la formació del personal en l’estàndard ITIL®, i la creació de recomanacions per a l’adquisició de l’eina.

Solucions aplicades

Sessions formatives de diferents nivells dirigides al personal del Departament de SI, amb la finalitat de conèixer les exigències i model d’operació de l’estàndard ITIL®. Per una altra banda, es va elaborar una anàlisi que permetés mapejar els processos ja existents amb els proposats per l’estàndard tractant d’unificar i establir un llenguatge comú.

Resultats obtinguts

Presentació d’informe amb els swim lanes dels procesos principals que eren objectiu del Departament de SI d’Applus. Elaboració de recomanacions i passos a seguir en el projecte d’implementació de l’eina.

Persones de contacte

Gonzalo Naval