Bàner
Home Casos d'èxit Oficina de Projectes de Telefónica del Parc Empresarial de Girona

L’Oficina de Projectes de Telefonica del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona té davant seu un projecte novetós consistent en l’entrega integral dels serveis TIC a les empreses allotjades al Parc Empresarial de Girona. Aquest Parc ha contractat de manera íntegra els serveis a OPT, de manera que les empreses allotjades s’obliguen a utilitzar aquests serveis.

Amb l’ànim d’estar segurs d’estar oferint serveis d’alta qualitat, OPT sol·licita a Artic Consultors l’assessorament per poder lliurar al Parc Empresarial un informe que contingui els resultats de l’auditoria de la situació real respecte del que proposa el model ITIL®.

Solucions aplicades

Es realitza una anàlisi de la situació real existent amb la final d’obtenir un diagrama que reflecteixi el grau de maduresa. A partir d’aquesta anàlisi, es va construir una taula DAFO (Debilitats-Amenaces-Fortaleses-Oportunitats, o SWOT) per cadascun dels processos, identificant una sèrie d’indicadors que ajudaran a establir allò que era obligotir o recomanable modificar, així com per posar de relleu allò que està ben implementat.

Resultats obtinguts

"La col·laboració entre Telefónica i Artic Consultors neix fruit de la necessitat d'avaluar les bonances dels processos definits respecte les bones pràctiques recomanades per ITIL®. En aquest sentit aconseguim posicionar-nos, analitzar els dèficits detectats i definir les mesures correctores adequades. L'aportació que Artic Consultors ha fet al projecte ha estat molt satisfactòria, no només ens ha donat un camí a seguir sinó que també ha adoctrinat a l'equip de treball en l'ús de tècniques i eines per optimitzar la qualitat del servei ofertat. Els resultats obtinguts demostren un nivell de professionalitat i capacitats immillorables. Esperem poder tornar comptar amb la seva ajuda en el futur."

 

David Garcia.