Dedicats a la Gestió
i al Govern de les TIC.

Artic Consultors està integrada per un equip de consultors experts en l'àmbit del Govern de les TIC.

Des de la irrupció en el mercat del nostre país, de marcs de referència com ITIL® i COBIT hem estat al costat de les empreses proporcionant els nostres coneixements tant directament a les organitzacions com als consultors que han necessitat incorporar les millors pràctiques promulgudes per aquests estàndards.


Sobre Artic Consultors

¿Per quin
em decanto?


ITIL®, COBIT, ISO20000…
què haig de triar?

Llegir més


In conjunction with:

Casos d'èxit

12 abril, 2018

Telefònica

L’Oficina de Projectes de Telefonica del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona té davant seu un projecte novetós consistent en l’entrega integral dels serveis TIC a les empreses allotjades al Parc Empresarial de Girona. Aquest Parc ha contractat de manera íntegra els serveis a OPT, de manera que les empreses allotjades s’obliguen a utilitzar aquests serveis. Amb l’ànim d’estar segurs d’estar oferint serveis d’alta qualitat, OPT sol·licita a Artic Consultors l’assessorament per poder lliurar al Parc Empresarial un informe que contingui els resultats de l’auditoria de la situació real respecte del que proposa el model ITIL®.
12 abril, 2018

Applus

El departament de Sistemes d’Informació d’Applus s’enfrontava a un projecte d’insourcing, a on, personal procedent d’una empresa externa que donava servei a un client d’Applus, passava a integrar-se en el propi departament. Aquest projecte implicava no només la unificació e un únic centre de tot el personal, sinó evidentment la unificació de processos de treball, procediments i eines utilitzades.
12 abril, 2018

Universitat Autònoma de Barcelona

El Servei d’Informàtica de la UAB decideix iniciar un projecte d’adopció de bones pràctiques basades en el model de referència ITIL® amb un doble objectiu, per un costat, millorar l’entrega de la qualitat dels serveis que està oferint als seus clients i, per un altre, aprofitar la introducció de l’orientació a processos proposada pel model, per optimitzar la seva organització interna de l’àrea.