Aliances

Artic Consultors col·labora a diferents nivells amb les següents empreses a l'àmbit de la consutoria i cursos de formació:


ITPreneurs

Artic Consultors és ITPreneurs Accredited Partner per a servei de formació i de consultoria. Aquesta relació permet que bona part dels cursos oficials que fem utilitzin el material preparat per ITPreneurs, d’ampli reconeixement en el mercat internacional.

Gaming Works

Artic Consultors és partner de l’empresa holandesa Gaming Works, especialitzada des de fa temps en la creació de jocs de simulació que faciliten l’aprenentatge de metodologies relacionades amb la gestió de serveis i de projectes.

itSFM España

Artic Consultors és membre d’itSMF España i col·labora en diferents grups de treball.

Pragmatic

Artic Consultors col·labora amb l’empresa Pragmatic tant en la impartició de cursos relacionats amb ITIL® i ISO 20000 com en l’execució del joc de simulació ControlIT.

Avanttic

Artic Consultors col·labora amb l’empresa Avanttic tant en la impartició de cursos relacionats amb ITIL® i ISO 20000 com en projectes de consultoria relacionats amb la gestió i el govern de les TIC.

ISACA

Artic Consultors col·labora amb ISACA. Amb més de 95.000 membres a 160 països, ISACA és un líder mundialment reconegut, proveïdor de coneixement, certificacions, comunitat, recolzament i educació en seguretat i assegurança de sistemes d'informació, govern empresarial, administració de Tecnologies de la Informació així com riscos i cumplimentació relacionats amb les TI.