Assessorament metodològic
¿ITIL®, COBIT, ISO 20000?

Què haig de triar?


Esteu sent bombardejats per sigles d’estàndards i no sabeu quin és el que us convé? No acabeu de tenir clar on són les fronteres?


Cada cop més sovint, les empreses i les administracions exigeixen més certificacions als seus proveïdors (ITIL®, ISO 20000, ISO 27000, COBIT, PMBOK, CMMI...).

En moltes ocasions això constitueix un mareig de sigles i un desconcert en quan a les conseqüències que aquestes demandes tenen sobre les empreses proveïdores.

Artic Consultors pot assessorar-vos perquè sapigueu exactament què s’està demanant i quines conseqüències tenen aquestes certificacions. També ajudem a determinar quina és la millor opció, o conjunt d’elles, a l’hora d’abordar processos de certificació d’empresa (ISO 20000 i ISO 27000), d’adopció de metodologies o de creació de plans de formació.

Per a més informació, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça info@articconsultors.com.