Avís legal

IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB:

Aquest domini està registrat a nom de MINVANT GAPS, raó social de la marca ARTIC CONSULTORS (en endavant, ARTIC CONSULTORS).

TERMES LEGALS I CONDICIONS:

La utilització d’aquest lloc Web atribueix el navegant la condició d’Usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions a la versió publicada en el moment en què s’hi accedeix. Per això, ARTIC CONSULTORS recomana l’Usuari de llegir aquestes condicions atentament cada vegada que accedeixi al lloc Web.

L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests continguts, l’usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.

ARTIC CONSULTORS podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc Web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar-los.

RESPONSABILITAT I GARANTIA DE ARTIC CONSULTORS:

  • Accés:

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc Web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, ARTIC CONSULTORS es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari haurà de registrar facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real (vegeu política de privacitat). L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

  • Continguts:

ARTIC CONSULTORS es reserva el dret d’interrompre l’accés al seu lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que s’hi presten en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als Usuaris, qui podran patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, ARTIC CONSULTORS no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc Web ni dels Continguts, de manera que la seva utilització per part de l’Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a ARTIC CONSULTORS en aquest sentit.

ARTIC CONSULTORS es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.

ARTIC CONSULTORS no serà responsable de cap tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la Informació adquirida o accedida per o a través del web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió, o fallades en la línia.

Queda prohibit transmetre o enviar a través de la Web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets de ARTIC CONSULTORS o de tercers.

ARTIC CONSULTORS no es fa responsable dels llocs webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari. ARTIC CONSULTORS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en accedir a la web, com en accedir a la informació d’altres webs des de la web.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza galetes, petits arxius de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la informació del tipus: la data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web, disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web, així com elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides, per exemple. Cal assenyalar, que l’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador, si bé, la desactivació de les galetes pot impedir el bon funcionament de la pàgina (més informació a la Política de Cookies).

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el lloc Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. ARTIC CONSULTORS no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@articconsultors.com

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL:

Aquesta Web és propietat de MINVANT GAPS, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta Web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat de les indicades anteriorment, són propietat exclusiva d’aquest, llevat que s’especifiqui una altra cosa. Totes les denominacions, dissenys i / o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes marques per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a la web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització escrita d’ARTIC CONSULTORS.

LEGISLACIÓ APLICABLE:

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola