Casos d'èxit

12 abril, 2018

Universitat Autònoma de Barcelona

El Servei d’Informàtica de la UAB decideix iniciar un projecte d’adopció de bones pràctiques basades en el model de referència ITIL® amb un doble objectiu, per un costat, millorar l’entrega de la qualitat dels serveis que està oferint als seus clients i, per un altre, aprofitar la introducció de l’orientació a processos proposada pel model, per optimitzar la seva organització interna de l’àrea.
12 abril, 2018

Applus

El departament de Sistemes d’Informació d’Applus s’enfrontava a un projecte d’insourcing, a on, personal procedent d’una empresa externa que donava servei a un client d’Applus, passava a integrar-se en el propi departament. Aquest projecte implicava no només la unificació e un únic centre de tot el personal, sinó evidentment la unificació de processos de treball, procediments i eines utilitzades.
12 abril, 2018

Telefònica

L’Oficina de Projectes de Telefonica del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona té davant seu un projecte novetós consistent en l’entrega integral dels serveis TIC a les empreses allotjades al Parc Empresarial de Girona. Aquest Parc ha contractat de manera íntegra els serveis a OPT, de manera que les empreses allotjades s’obliguen a utilitzar aquests serveis. Amb l’ànim d’estar segurs d’estar oferint serveis d’alta qualitat, OPT sol·licita a Artic Consultors l’assessorament per poder lliurar al Parc Empresarial un informe que contingui els resultats de l’auditoria de la situació real respecte del que proposa el model ITIL®.