ITIL® Intermediate – Operació de Servei

El certificat ITIL® Intermediate: Service Operation és una qualificació independent, però forma part del grup de certificacions ITIL® Intermediate Lifecycle, i és un dels mòduls que condueix cap a l’ITIL® Expert in IT Service Management. L’objectiu principal d’aquest mòdul i del seu examen associat es impartir, provar i validar el coneixement de les pràctiques de la indústria en l’operació dels serveis tal com està documentada al llibre ITIL Service Operation.

El curs cobreix la gestió de l’operació de servei i la informació principal de les activitats de suport de la fase de Service Operation, però no tracta amb detall cadascun dels processos de suport que s’hi descriuen

Codi del curs: ITILSO

Temari

 • Els principis i els objectius principals de l’operació de servei.
 • Elements organitzatius relacionats amb l’operació de serveis: funcions, grups, equips i departaments.
 • Consecució de l’equilibri en l’operació del servei.
 • Estat operatiu, comunicació i documentació.
 • Activitats relacionades amb l’Operació de Servei.
 • Millores en l’operació de servei.
 • Gestió del canvi en l’operació de servei.
 • Operació del servei i gestió de projectes.

Durada

24 hores en 4 dies.

A qui va adreçat

Aquest curs va adreçat a persones que vulguin adquirir un coneixement més profund de la fase de Service Operation definida per ITIL® i de com les activitats poden ser implementades per millorar la qualitat dels serveis de TI a les organitzacions. Especialment indicat per a professionals de TI que treballen en entorns d’operacions de serveis que busquen la comprensió dels conceptes, processos, funcions i activitats relacionades amb el Service Operation.

Prerrequisits

Els candidats que vulguin ser formats i examinats en aquesta qualificació han d’acreditar la possessió de la certificació ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management. És desitjable un mínim d’experiència en TI de 2 anys.

I després què

Completar altres cursos dels mòduls de Cicle de Vida o de Capacitats. Podeu consultar els cursos amb codis de referència ITILSS, ITILSD, ITILST, ITILCSI, ITILMLC.

En el següent esquema es resumeix l'actual sistema de certificacions oficials propossat per l'APMG.

Coneixements adquirits

Un cop completada la formació els assistents coneixeran:

 • Introducció a l’Operació de Servei.
 • Conceptes principals d’Operacions de Servei.
 • Processos d’Operació de Servei.
 • Activitats comunes d’Operació de Serveis.
 • Organització de l’Operació de Serveis: Funcions.
 • Aspectes tecnològics.
 • Consideracions per a la implementació.
 • Reptes, factors crítics d’èxit i riscos.

Certificacions

Aquest curs permet presentar-se a l’examen de certificació d’ITIL® Intermediate: Service Operation. L’examen pot estar inclòs dins del curs. Aquest examen consisteix en un test de 90 minuts de durada i superar-lo proporciona 3 crèdits dels 22 necessaris per obtenir el títol ITIL® Expert.

Preu

Podeu consultar les condicions a info@articconsultors.com