Formació
Cursos Oficials i a Mida.

L’aplicació de les millors pràctiques en gestió de serveis dins de les organitzacions hauria d’anar acompanyada sempre de la conscienciació i educació apropiades de totes les persones que hi intervenen.

La formació és una de les branques de serveis que proporciona Artic Consultors juntament amb els serveis de consultoris, i ens complau poder oferir un nivell d’adaptació apropiat a cada situació particular dels nostres clients.

L’experiència amb els nostres clients ens demostra que els interessos solen centrar-se, entre d’altres, en l’acompliment dels següents objectius:Ampli ventall de possibilitats formatives.

Oferim un ampli ventall de possibilitats formatives que ens mouen entre els cursos oficials existents en el mercat i la creació de cursos a mida que s’ajusten de manera adequada a cada necessitat.

La formació impartida a empreses és generalment in-company, moltes vegades com a pas previ d’una consultoria o com a conseqüència i reforçament d’ella mateixa. En aquests casos, els continguts del curs poden orientar-se concretament a reforçar o conduir els objectius particulars de l’organització.

La impartició dels cursos tant poden realitzar-se a les instal·lacions dels clients com a les nostres pròpies oficines.

En general, els grups estan constituïts per persones que pertanyen a la mateixa organització, però no hi ha inconvenient en impartir cursos amb una abast més general amb una audiència més diversa, la qual cosa afavoreix l’intercanvi d’experiències i coneixement de contextos i realitats distintes.