Artic Consultors
L'empresa

Artic Consultors està integrada per un equip de consultors experts i certificats en l’àmbit del Govern de les TIC.

Des de la irrupció en el mercat del nostre país, de marcs de referència com ITIL® i COBIT hem estat al costat de les empreses proporcionant els nostres coneixements tant directament a les organitzacions com als consultors que han necessitat incorporar les millors pràctiques promugudes per aquests estàndards.

Aquest coneixement l’hem transmès a través de la formació de milers de professionals, amb la satisfacció d’haver reconegut un continu reconeixement, tant en l’aprenentatge de les noves referències com en l’intercanvi d’experiències basades en casos reals.


En el nostre cas, l’àmbit de consultoria i el de formació creen un pou comú de coneixement. La consultoria ens permet dur a la pràctica moltes de les idees plantejades pels estàndards i, per tant ens permet contrastar amb la realitat de les organitzacions, l’aplicabilitat real dels conceptes. Aquesta experiència també ens possibilitat impartir una formació molt menys teòrica del que és habitual.

D’altra banda, la continua actualització de continguts que ens imposa la formació ens permet anar incorporant noves idees i plantejaments, que mirem d’aprofitar en la posta en marxa dels projectes reals. Així mateix, l’aportació dels múltiples punts de vista dels assistents als cursos ens permet reconèixer un àmbit d’aplicació molt més realista.

Tant si el seu objectiu és adquirir coneixement, com tractar d’aplicar-los en la seva organització, Artic Consultors pot ser un punt de partida de gran ajut. Som conscients que el dia a dia de moltes empreses impedeix aprofundir en els conceptes de la gestió i govern de les TIC. En aquest punt, es on podem agilitar de manera notable l’obtenció dels beneficis que comporta l’adopció i adaptació de les bones pràctiques.

Estem aquí per aportar solucions