ITIL® Exams

Exàmens ITIL®


Artic Consultors ofereix la possibilitat de gestionar qualsevol examen oficial d’ITIL®, gràcies al seu conveni amb ITPreneurs.


En anglès o en espanyol?

Depenent del tipus de certificat, és possible examinar-se tant en castellà com en anglès. Tanmateix, per a determinats nivells segueix existint només l’opció d’examinar-se en anglès.

El certificat ITIL® Foundation és un dels casos on és possible triar l’idioma de l’examen. Per a qualsevol altre nivell, si us plau, consulteu a l’adreça info@articconsultors.com

En papel o on-line?

D’altra banda, oferim la possibilitat de fer l’examen tant en format paper com on-line. A la taula següent resumim els avantatges i inconvenients de cada opció:

Suport Avantatges Inconvenients
Paper No cal cap infraestructura i pot fer-se en qualsevol lloc Els resultats de l’examen poder arribar a trigar fins a un mes
On-line El resultat obtingut és immediat Pot requerir una preparació prèvia en funció d’on es vulgui realitzar l’examen

Quantes preguntes, quant de temps?

A la taula següent es mostra, depenent dels diferents certificats, el nombre de preguntes del test, el temps d’examen de què es disposa i el percentatge amb el qual cal aprovar:

Curs Nombre de preguntes Temps d'exàmen Percentatge d'aprovat
ITIL® Foundation 40 60 min. 65%
ITIL® Intermediate* 8 90 min. 70%
ITIL® Advanced 8 90 min. 70%

* Els exàmens marcats amb ascerisc estan basats en escenaris. És a dir, es presenten diferentcs casos d’empreses fictícies sobre les quqls van fent-se les preguntes tipus test.