Artic Consultors
Missió i valors

Valor afegit


Les empreses i organitzacions es veuen empeses a justificar les seves inversions en tecnologies, al mateix temps que necessiten estar segures que estan ben alineades per poder satisfer els seus objectius de negoci, controlant els riscos i recursos necessaris per aconseguir-ho.


Artic Consultors és una empresa integrada per un equip de professionals especialitzats en l’àmbit de la Gestió i Govern de les TIC, que té com a objectiu principal ser capaç de fer realitat l’afirmació del paràgraf precedent i, contribueix de manera activa a aconseguir aquesta meta, acompanyant les empreses tant en la definició dels seus processos com en els canvis organitzacionals associats a la implantació de bones pràctiques.

Integrada per un equip d’experts, amb més de 18 anys d’experiència en el sector de les TIC, posa els seus coneixements i experiència professional al servei dels clients que necessiten ajuda, orientació, assessorament o implantació de les millors pràctiques en la gestió de serveis basats en les TIC, així com en llur govern.

Sovint, l’adopció i adaptació dels estàndards de gestió i govern de les TIC és complicada, entre molts altres factors, pel temps de dedicació que requereixen. La tria dels estàndards en un mercat que n’ofereix molts; l’aprenentatge i comprensió de l’estàndard triat i la seva adaptació a la realitat concreta, són elements que poden arribar a consumir uns recursos que moltes empreses no estan disposades a admetre. En aquest context és on Artic Consultors pot donar un valor afegit, ja que facilita enormement la presa de decisions i l’encarament adequat dels projectes i recursos necessaris per aconseguir uns objectius clars.

Els casos d’èxit obtinguts, l’experiència acumulada amb el projectes de consultoria, així com la constant renovació de continguts que ens obliga a fer les activitats de formació, son una de les millors garanties de cara a triar els nostres serveis.