Política de privacitat

Política de Privacitat

Per a Minvant Gaps és fonamental garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades personals que fem servir, de conformitat amb la normativa legal en territori espanyol. Així, la nostra política de privacitat pretén garantir-te que:

  • Mitjançant l’accés al vostre perfil personal (en cas que se n’hagi creat algun), l’Usuari podrà, en qualsevol moment, modificar la seva informació d’identificació personal.
  • En qualsevol moment, podrà cancel·lar el seu compte (en cas que se n’hagi creat algun) sempre que es compleixin els requisits legals de protecció i conservació de dades.

Minvant Gaps es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal, el seu deure de guardar-les i de no comunicar-les a tercers, sense el consentiment exprés del titular dels mateixos, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia i complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives legalment establertes.

Finalitat del tractament de dades personals

Les vostres dades personals seran tractades amb l’única finalitat de gestionar el procés de consultoria per vostè sol·licitat. A més, MINVANT GAPS podrà tractar les vostres dades personals per complir qualsevol obligació legal que us incumbeixi, en particular, aquelles derivades de la formació subvencionada. Les vostres dades personals de contacte recaptades per la MINVANT GAPS seran recollides, processades i utilitzades amb la finalitat del manteniment de la relació contractual, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, així com l’enviament d’informació tècnica i operativa, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i / o mitjà equivalent.

També es podran realitzar altres tractaments envers les vostres dades personals que no responguin a la necessitat d’executar un contracte o complir amb una obligació legal i per al tractament del qual es pot oposar. Així, sempre que ens atorgueu el vostre consentiment inequívoc, MINVANT GAPS podrà: i) enviar comunicacions comercials tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics relatives als productes i serveis que, en cada moment, comercialitzi MINVANT GAPS i ii) tractar les dades personals que hagi facilitat (com ara dades de contacte i detalls personals com ara data de naixement, aficions) amb les finalitats d’atenció a l’alumne.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals proporcionades durant el tractament es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts i durant un termini màxim de 5 anys. En relació amb els tractaments voluntaris, les dades personals seran cancel·lades després de la sol·licitud formal per part del titular de les dades. En tots dos casos, en el moment en què no siguin necessaris per a la finalitat de la recollida les dades seran bloquejades durant el període en què puguin ser necessàries per a l’exercici o la defensa en el marc d’accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període les dades seran, definitivament, cancel·lades

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les seves dades personals és i) en relació envers els tractaments obligatoris, el compliment de les obligacions legals sobre la base del procés d’inscripció realitzat, ii) en relació envers els tractaments voluntaris, és el consentiment inequívoc prestat per part del titular de les dades.

Drets de l’interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals

Us informem que teniu dret, de forma gratuïta i en la mesura que es compleixin els requisits legals, a obtenir confirmació sobre si en MINVANT GAPS tractem dades personals que us concerneixen, o no. Com persona interessada teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què van ser recollides. Així mateix, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per motius legítims imperiosos. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. MINVANT GAPS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En totes les comunicacions el propòsit sigui la remissió de publicitat podreu exercir el vostre dret d’oposició. En la mesura que hagueu atorgat el consentiment de protecció de dades, podreu revocar-lo en qualsevol moment amb efecte per al futur. Per exercitar aquests drets podreu dirigir-vos per escrit a MINVANT GAPS amb la referència “Drets RGPD”, a la seva seu social indicada en el present formulari adjuntant còpia d’un document oficial d’identificació o mitjançant correu electrònic dirigit al DOP de MINVANT GAPS.

Reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades

El client pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Minvant Gaps es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, compleix amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Minvant Gaps el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions legals.

Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar Minvant Gaps de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·llícites.

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, ens autoritza expressament al tractament de les seves dades personals segons les directrius marcades en la mateixa política.