La transformació digital no és només responsabilitat de l’àrea de TI.